Search
Generic filters
Search
Generic filters
Visar priser exkl. moms

Markskruv Krinner KSF U 60x865-91

Produktbeskrivning

Skruvfundament för snabbt och enkelt montage av träreglar och trästolpar.

Skruvfundament i U-serien är speciellt anpassade till de vanligaste dimensionerna av träreglar, perfekt till altan, staket och mindre plank. Finns i många olika utföranden med varierade längder och storlekar.

  • Beläggning: Varmförzinkad enligt DIN EN ISO 1461
  • Genomgående svetsad gänga
  • Patenterad konisk enhet hamrad från en rörlängd

Installation vid tjäle i marken

Är det tjäle i marken måste installationsprocessen anpassas. Är tjälen i marken djupare än 5 cm måste man förborra minst samma diameter som skruvfundamentet är och tills man är igenom tjälen. För att vara säker på att få tillräcklig bärighet rekommenderas att en skruvlängd används som tillåter gängorna att få fäste under tjälen.

*De angivna värdena för den möjliga externa bärförmågan bestämdes för jord: lerjord, halvfast (TL; TM). Informationen ges endast för ett första urval av möjliga skruvfundamentstyper på designnivå. Grunden för en slutlig grundkonstruktion är belastningstester på platsen samt en statisk verifiering av Krinner skruvfundamentens interna bärförmåga. Gällande lagstiftning och EU-föreskrifter och respektive statliga byggföreskrifter måste beaktas.

 

Installationer med skruvfundament kan göras effektivt och med stor precision utan större åverkan på mark och andra närliggande föremål. Applikationer kan med fördel genomföras på svårtillgänglig och sluttande terräng som vid tex banvallar där man annars måste gräva och shakta i sluttning vilket är både tidskrävande och komplicerat. Krinner skruvfundament kan installeras oavsett väder även under vinterperioden med frost och snö.

 

Applikation med skruvfundament har oslagbara fördelar jämfört med betong. Processstegen är betydligt fler då man bygger med betongfundament; marken måste förberedas och grunden förstärkas innan betongen kan hällas i och förseglas. Sedan måste grunden torka några dagar innan den belastas. Med skruvfundament är installationstiden betydligt kortare. Installationen kan göras effektivt och hållbart utan några större förberedelser. Efter att grundpunkterna har mätts ut kan installationen påbörjas. Ofta tar installationen av skruvfundamenten bara en eller två dagar och installationen kan göras oavsett väder och temperatur. Grunden klarar belastning omedelbart efter installationen vilket innebär att projekt kan fortlöpa enligt tidsplanen.

 

Applikation med Krinner skruvfundament möjliggör grundläggning utan jordförsegling. Detta innebär att jordens ekosystem kan förbli ostört och att allt regnvatten som faller  på byggplatsen kan sippra ner i jorden under strukturen. Man undviker även skador på grödor och mark i området då inga kemiska medel används och eftersom inget grävarbete eller schaktning är nödvändig förblir området kring arbetsplatsen detsamma. Skruvfundament kan tas bort lika enkelt som de kan installeras och lämnar därför området i samma skick som innan
byggarbetet påbörjades. De kan även återvinnas eller återanvändas efter att byggnaden har demonterats.

Krinners skruvfundament har fått bedömning Accepteras av Byggvarubedömningen. Byggvarubedömningen bedömer byggrelaterade produkter utifrån dess kemiska innehåll, miljöpåverkan under livscykeln och i förlängningen även social påverkan i leverantörsledet. Detta gör Byggvarubedömningen för att främja produktutvecklingen mot en giftfri och god bebyggd miljö samt ansvarsfulla leverantörsled

 

 

 

Produktdetaljer

Artikelnr. KSF U 60x865-91
Varumärke Krinner
Modell KSF U 60x865-91
Längd 1000 mm
Tub diameter 60 mm
Vikt 2,7 kg
Öppning gafflar 91 mm
450 kr Kan köpas vid utlämningsplatsen.