Asbestsanering

Asbestsanering

Vi utför professionell sanering av asbest både utvändig och invändigt på Österlen med omnejd. För att säkerställa om det verkligen är asbest hjälper vi dig även med provtagning

Huvudsakliga risker med asbest

Att hantera asbest är farligt, det är klarlagt och välkänt. Om man andas in asbesthaltigt damm kan man bli allvarligt sjuk i bland annat cancer. De allvarliga sjukdomar man kan drabbas av i samband med asbest uppträder först efter 20-40 år.

Vart finns asbest?

 • rörisolering
 • värmepannor, kakelugnar, rökgångsanslutningar
 • ventilationstrummor och ventilationsaggregat
 • asbestcementskivor på tak, fasader och balkonger, i väggar, soprum och bakom elskåp
 • fönsterbänkar och skivor under fönsterbänkar
 • fönsterkitt
 • gasspisar (strålskydd på skåpsidor mot spisen)
 • plastmattor och golvplattor
 • kakelfix och fog
 • golvbeläggningar
 • mattlim